Als vogelliefhebber zit je goed bij De Vogelvrienden Bocholtz.
Een vereniging voor elke liefhebber, bent u geïnteresseerd of wilt u lid, steunend of gastlid worden, neem dan contact op via het contactformulier…..   

Tevens organiseren wij als vereniging ieder jaar een tentoonstelling, een of meerderen vogelverkoop beurzen, barbeque en een theke avond, waar u contacten kunt leggen met andere leden van de vereniging..   

U ontvangt dan iedere maand het mooie geïllustreerde maandblad Onze Vogels van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. De aanmelding dient te geschieden via het contactformulier, klik hier onder vermelding van naam, voornaam, adres, geboortedatum en geboorteplaats, evt telefoonnummer.
Of u kunt zich opgeven bij onze ledenadministratie Dhr. M. Raven Tel : 06 27377789 of via dit inschrijfformulier

Formulier uitprinten, invullen en op sturen naar Dhr. M. Raven Grootenstraat 5   6367 HZ in Ubachsberg.
De contributie bedraagt per jaar € 40,00 per persoon, voor jeugleden t/m 18 jaar € 22,00 en steunend lid € 20,00 dit kan worden gestort op Rabo bankrekeningnummer NL 45 RBRB 0931 0090 06 ten name van ” De Vogelvrienden Bocholtz “.

Wilt u het lidmaatschap opzeggen dan dient dit schriftelijk te geschieden, voor 31 december van het lopend jaar